Žurnalo INVESTUOK - 100-asis viršelis

Nuo 2011 metų bendradarbiaujame su žurnalu “Investuok”. Per šį laikotarpį sukurta nemažai iliustracijų viršeliams, temai ir turiniui. Šis mėnuo yra jubiliejinis, 2020 lapkričio mėnesio žurnalo numeris puošis jau 100-ąja mūsų paruošta viršelio iliustracija. Kviečiame jus pasižiūrėti ir vėl prisiminti visus šiuos viršelius.

Skaičiai

17

71

16 832

VEIKLOS METŲ
KNYGOS
SUMAKETUOTA PUSLAPIŲ